Recent Changes

Tuesday, March 23

 1. page Avaluació edited ... EXCEL·LENT NOTA/% 1. Aplicar Aplica les habilitats No utilitza les habilitats pròpies de…
  ...
  EXCEL·LENT
  NOTA/%
  1. AplicarAplica les habilitats
  No utilitza les habilitats pròpies del joc
  Empra les habilitats pròpies del joc
  ...
  Es precís a l'hora d'executar les habilitats del joc
  10%
  2. CooperarCoopera amb els
  No coopera amb els companys
  Mostra interés en cooperar amb els companys
  ...
  Sempre coopera amb els companys en els jocs
  30%
  3. Oposar-seS'oposa a un
  No accepta l'oposició
  Tolera l'oposició en els jocs
  ...
  Sempre sap dur a terme el rol d'oponent acceptant l'adversari
  20%
  4. RecollirRecolleix jocs populars
  No ha recollit cap joc popular fent ús de les noves tecnologies
  Ha presentat un joc popular de forma poc el·laborada o ha participat poc en el treball de grup
  ...
  Ha fet un treball molt bó, fent feina de recerca, treballant en equip i ajudant als companys
  10%
  5. ParticiparParticipa del joc
  No participa en els jocs respectant les normes de joc
  Participa complint la majoria de normes de joc
  ...
  Juga acceptant sempre les normes, ajuda al mestre i companys a complir-les. Dirigeix de forma correcta els jocs que proposa i fa complir les normes
  10%
  6. ParticiparParticipa del joc
  No valora la figura dels altres. Extremadament competitiu i individualista.
  Accepta perdre o guanyar sense tenir probelmes amb els companys
  (view changes)
  4:06 am

Tuesday, March 9

 1. page Procés edited ... Grups petits Organització de grups de recerca. 25 alumnes dividits en 5 grups de 5 alumnes. …
  ...
  Grups petits
  Organització de grups de recerca. 25 alumnes dividits en 5 grups de 5 alumnes.
  ...
  la jornada. (Ant.)
  Pensar si fa falta assignar rols (exemple: normes i variants, recerca de materials, elaboració de pósters, fotògraf, periodista, entrenador, etc....). O si us aniria millor que cada grup s´encarregui d´un joc.
  4ª sessió
  ...
  Organitzam l'espai (la plaça).
  Decidim on i com farem els jocs.
  ...
  dirigir, controlar, organitzar.(Ant)organitzar.
  14ª sessió. COMUNICACIÓ.
  Grups petits
  (view changes)
  11:46 am
 2. 11:44 am
 3. page home edited ... La meva proposta per el títol seria: VINE A LES FESTES I ANEM A JUGAR Jo també estic d'acord …
  ...
  La meva proposta per el títol seria: VINE A LES FESTES I ANEM A JUGAR
  Jo també estic d'acord que començar pel títol, és com començar la casa per la taulada. El problema que hem tengut és que la tasca propasada inicialment i la final han canviat i per tant, hem tengut el tìtol desfasat. El de n'Antònia està bé, però un altre podria ser: " Les festes de Sant abdon, més nostres que mai". El titol és evident, seran més seves que mai perquè les organitzen ells!!! I això per ells serà fantàstic, ja que seran els protagonistes màxims de les festes del seu poble! També pens que alló que en principi havíem pensant per 2n de primària, malgrat és viable, crec que estaria més encaminat a segon o tercer cicle, sobretot pel que fa a la recerca per internet, organització de la diada... I per acabar, jo proposaria una imatge per la motivació inicial: un joc tradicional: les carreres de sac. (Carolina)
  Pel que fa al títol, crec que podria aprofitar-se la primera sessió, on els alumnes reben la visita del regidor de festes, per ser ells mateixos qui proposin títols i entre tots cercar-ne de creatius i que cridin l'atenció. Per exemple el regidor de festes podria dir que entre totes les propostes l'ajuntament elegirà una d'elles. Així, es cercaria una forma d'implicar i motivar encara més al nostre alumnat ja des de la primera sessió. (Francesc)
  (view changes)

Monday, March 8

 1. page space.menu edited ... Tasca Procés Act. Activitat 2 Act. Activitat 6 Act. Activitat 7 Avaluació G…
  ...
  Tasca
  Procés
  Act.Activitat 2
  Act.

  Activitat
  6
  Act.

  Activitat
  7
  Avaluació
  Guia didàctica
  (view changes)
  8:06 am
 2. page space.menu edited Portada Tasca Procés Act. 2 Act. 6 Act. 7 Avaluació Guia didàctica
  Portada
  Tasca
  Procés
  Act. 2
  Act. 6
  Act. 7
  Avaluació
  Guia didàctica

  (view changes)
  8:05 am
 3. page home edited Títol. ........................................ (Joan i Xisco: hem de triar entre tots un títol; N…
  Títol. ........................................ (Joan i Xisco: hem de triar entre tots un títol; N'Antònia ha proposat "Vine a les festes i anem a jugar", jo (Carolina) he proposat "Les festes de Sant Abdón, més nostres que mai". Si teniu un altre proposta, dir-la i sinó qualsevol dels dos estarà bé.)
  Aquí hi trobareu la informació sobre el seguiment (hi ha dos fulls, mirau baix).
  1- TASCA
  Com organitzaries una jornada de Jocs Populars??
  L'ajuntament d'Inca ens ha encomanat que preparem una jornada de jocs populars per les festes de Sant Abdon.Per això hem decidit fer un recull dels jocs populars per poder fer la proposta de la diada. Hauríeu d'investigar a quins jocs jugaven els vostres pares i padrins,amb quin material i les normes del joc.

  Proposta didàctica competencial.
  {http://www.compostadores.com/admin/Productos_nuevo/editor/00-imagenes-productos/SacosCarreras.jpg}
  ...
  Autors: Joan, Antònia, Xisco i Carolina
  Data: Febrer 2010
  (Carolina) (Joan i Xisco: hem de triar entre tots un títol; N'Antònia ha proposat "Vine a les festes i anem a jugar", jo (Carolina) he proposat "Les festes de Sant Abdón, més nostres que mai". Si teniu un altre proposta, dir-la i sinó qualsevol dels dos estarà bé.
  La meva proposta per el títol seria: VINE A LES FESTES I ANEM A JUGAR
  Jo també estic d'acord que començar pel títol, és com començar la casa per la taulada. El problema que hem tengut és que la tasca propasada inicialment i la final han canviat i per tant, hem tengut el tìtol desfasat. El de n'Antònia està bé, però un altre podria ser: " Les festes de Sant abdon, més nostres que mai". El titol és evident, seran més seves que mai perquè les organitzen ells!!! I això per ells serà fantàstic, ja que seran els protagonistes màxims de les festes del seu poble! També pens que alló que en principi havíem pensant per 2n de primària, malgrat és viable, crec que estaria més encaminat a segon o tercer cicle, sobretot pel que fa a la recerca per internet, organització de la diada... I per acabar, jo proposaria una imatge per la motivació inicial: un joc tradicional: les carreres de sac. (Carolina)
  Enlloc de posar una imatge, proposaria una activitat juntament amb el/la mestr@ de plàstica per realitzar un cartell per anunciar l'activitat. Per exemple:
  Ets n´Antònia?. Ben pensat. Faries que elaboressin el cartell al principi o durant el procés quan ja tenguin la idea més concretada?. Si és durant el procés, hauria de ser una activitat més de la seqüència didàctica. Si és al principi seria com una activitat de motivació inicial (G.)
  Potser, seria millor fer el cartell durant el procés, com una activitat més de la seqüència didàctica, d'aquesta manera ja s'hauran fet el projecte més seu i podran aportar més idees i més informació detallant com serà la jornada de jocs. (Ant.)
  Hi estic d´acord (Guida)
  {file:///C:/DOCUME%7E1/BEEP/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png}
  Apart de fer un cartell, crec que també seria interessant que fossin els mateixos nins els que, fent una volteta pel poble amb el/la mestre/a, anassin a penjar els cartells per les tendes, bars, botigues, farmàcies... pel carrer en general, ja que així estan convidant a tota la gent del poble a que hi vagi. (Nosaltres un pic ho ferem a l'escola per convidar a la gent del poble a venir a la festa de fi de curs, que era un circ i la veritat és que tot el poble es va sentir convidat, i no només els familiars de l'escola. Ens va funcionar molt bé.) (Carolina)
  Bona idea
  {http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/images/jocs_benidorm.jpg}
  x-COM SOM JO?--C.P.Gènova. Projecte interdisciplinar: 1er Cicle. 1er Trimestre.
  Un suggeriment per la pregunta. Llegint el projecte sencer, pentura exigeix una pregunta com: COM HO FARIES PER ORGANITZAR UNA JORNADA DE JOCS POPULARS PER LES FESTES DE SANT ABDON?. I la de A QUINS JOCS JUGAVEN ELS TEUS PARES seria un apartat.
  Estic dacord, El problema ha estat que començarem amb el títol i durant el procés de programar hem anat canviant la idea del que havíem de treballar.
  Sempre passa. Aneu molt bé. Ara esperem a veure si els altres ho veuen igual.
  El vídeo és molt bo.
  Per assegurar que entenen el vocabulari tal vegada aniria bé posar-hi una fitxa amb frases que es diuen al vídeo i forats per completar o bé fer-lis fer un resum posterior (un titular, paraula, frase, idea....)
  Per tant, la fitxa seria una de les primeres activitats en la seqüència de les activitats?
  Exacte. De fet, el vídeo seria part de l'activitat inicial de motivació.
  - PRODUCTE:
  Dossier de planificació i organització de la jornada de jocs populars (festes del poble)
  Execució dels jocs durant les classes
  - CONTEXT: Es durà a terme a la plaça de Santa Maria la Major, el dia de les festes i hi podran particpar tots els nins i nines que hi vulguin.
  2- CURRÍCULUM criteris d'avaluació
  CRITERIS D'AVALUACIÓ.
  COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  1
  Aplicar les habilitats i destreses motrius de forma coordinada en els diversos jocs.
  7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  Tenir consciència i control del propi cos.
  Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició.
  2
  Cooperar amb els companys per resoldre reptes en jocs col·lectius.
  1. Competència social i ciutadana
  Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.
  3
  Oposar-se a un o més adversaris en jocs col·lectius
  1. Competència social i ciutadana
  Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.
  4
  Recollir jocs populars i tradicionals de les Illes Balears cercant informació fent ús de les noves tecnologies.
  5.Tractament de la informació i la competència digital
  Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre.
  5
  Participar del joc amb coneixement de les normes
  2. Competència cultural i artística
  Mostrar interès per participar en la vida cultural.
  6
  Participar del joc mostrant una actitud d’acceptació vers els altres
  1. Competència social i ciutadana
  Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.
  7
  Utilitzar estratègies per planificar treballs, localitzar, recuperar i resumir informació i realitzar inferències en la lectura de textos, captant-ne el sentit global i les idees principals i secundàries.
  Uaaaaauuuu, superbé!
  Crec que si poguéssim començar la proposta, enlloc de fer-ho com a activitat d'E.F. optariem per fer un treball interdisciplinar; on a l'àrea de llengua treballarien l'elaboració del dossier, a dibuix, el cartell informatiu i a E.F l'organitzacióo i elaboració dels jocs. D'aquesta manera podriem dur un major control de les activitats i de l'avaluació.
  Sí, és cert. El dia que el presenteu davant els altres ho heu de dir, perquè pentura algú s´anima i en un futur l´amplia.... és un projecte molt bo. Pràctic, ben fermadet i adaptat al món dels fillets.
  Criteris de qualificació. En el vostre cas, com vam dir, no fan falta.
  3- RUBRICA
  CRITERIS
  d'AVALUACIÓ + CB
  INSUFICIENT
  SUFICIENT
  BE
  NOTABLE
  EXCEL·LENT
  NOTA/%
  1. Aplicar les habilitats i destreses motrius de forma coordinada en els diversos jocs.
  No utilitza les habilitats pròpies del joc
  Empra les habilitats pròpies del joc
  Mostra certa capacitat a l'hora d'executar les habilitats del joc
  Té capacitat per executar les habilitats del joc
  Es precís a l'hora d'executar les habilitats del joc
  10%
  2. Cooperar amb els companys per resoldre reptes en jocs col·lectius.
  No coopera amb els companys
  Mostra interés en cooperar amb els companys
  Coopera en alguns jocs
  Coopera en la majoria de jocs
  Sempre coopera amb els companys en els jocs
  30%
  3. Oposar-se a un o més adversaris en jocs col·lectius
  No accepta l'oposició
  Tolera l'oposició en els jocs
  Valora l'oposició com a part del joc
  A vegades sap dur a terme el rol d'oponent acceptant l'adversari
  Sempre sap dur a terme el rol d'oponent acceptant l'adversari
  20%
  4. Recollir jocs populars i tradicionals de les Illes Balears cercant informació fent ús de les noves tecnologies.
  No ha recollit cap joc popular fent ús de les noves tecnologies
  Ha presentat un joc popular de forma poc el·laborada o ha participat poc en el treball de grup
  Ha recollit jocs populars i tradicionals, treballant ern equip i repartint la feina entre els membres
  Ha el·laborat un treball bastant bé, participant en equip i complint amb totes les seves tasques
  Ha fet un treball molt bó, fent feina de recerca, treballant en equip i ajudant als companys
  10%
  5. Participar del joc amb coneixement de les normes
  No participa en els jocs respectant les normes de joc
  Participa complint la majoria de normes de joc
  Participa complint totes o quasi totes les normes de joc
  Valora les normes com una part important del joc i ajuda als companys al seu compliment
  Juga acceptant sempre les normes, ajuda al mestre i companys a complir-les. Dirigeix de forma correcta els jocs que proposa i fa complir les normes
  10%
  6. Participar del joc mostrant una actitud d’acceptació vers els altres
  No valora la figura dels altres. Extremadament competitiu i individualista.
  Accepta perdre o guanyar sense tenir probelmes amb els companys
  Juga en equip, acceptant als altres i valorant positivament el seu rol
  Juga en equip, acceptant als altres, valorant els rols que es poden donar en cada joc
  Participa en els jocs ajudant als companys i acceptant les diferències de cadasqun
  10%
  4. Seqüència Didàctica.
  Organització
  Activitats
  1ª sessió. Motivació.
  Grup classe
  Visita del regidor d'esports de l'ajuntament d'Inca, per encomanar la tasca de preparació i organització de la jornada de jocs populars.
  2ª sessió. Formació de grups
  Grup Classe
  Veure el vídeo, com activitat de motivació i, com ha proposat na Guida, fer una fitxa perquè ho entenguin millor.
  3ª sessió. PLANIFICACIÓ
  Grups petits
  Organització de grups de recerca. 25 alumnes dividits en 5 grups de 5 alumnes.
  Cada grup ha de presentar una proposta de jocs, per després poder decidir quins jocs organitzarem el dia de la jornada. (Ant.)
  Pensar si fa falta assignar rols (exemple: normes i variants, recerca de materials, elaboració de pósters, fotògraf, periodista, entrenador, etc....). O si us aniria millor que cada grup s´encarregui d´un joc.
  4ª sessió
  Grups petits
  Pluja d'idees:* Què necessitaríem fer/saber per organitzar una Jornada de Jocs populars?
  Què és un joc popular?
  Quins jocs populars coneixes?
  A quins jocs populars creus que jugaven els teus pares i padrins?.
  Com preparam la jornada?
  Què necessitam?
  Com ho volem fer?
  Us pot servir aquest enllaç
  5º sessió. RECERCA D´INFORMACIÓ
  Individual i grups petits
  Mapa conceptual individual i després posar-lo en comú i fer-ne un de junts tot el grup.
  6ª sessió.
  Deures
  Entrevista als familiars. Quins jocs jugàveu de petits?
  7ª sessió.
  Grups petits
  Ampliació de la informació obtinguda amb les entrevistes
  8ª- 12 sessió. COMUNICACIÓ de la informació. (5 sessions)
  Grup Classe.
  Al pati.
  Cada grup dispondrà d'una sessió per explicar i dur a terme els jocs que han investigat, a la resta de grups.
  13ª sessió
  Grup classe
  Cada grup triarà els dos jocs que més hagin agradat a tothom per després dirigir-los el dia de la jornada.
  Elegim quis jocs ens agraden més, i els que són més apropiats per el dia de la jornada.
  Organitzam l'espai (la plaça).
  Decidim on i com farem els jocs.
  Cada grup s'encarregarà de dos joc: preparar material, posar les regles, dirigir, controlar, organitzar.(Ant)
  14ª sessió. COMUNICACIÓ.
  Grups petits
  Elaboració per grups d'un dossier on es farà referència als jocs que proposarà el grup el dia de la jornada, les normes del joc, el temps necessari, la distribució de l'espai, l'organització, el material necessari, ...
  15ª sessió. APLICACIÓ
  Grups petits
  Preparació de la jornada:material,torns de dirigir els jocs, premis per tothom, aigua, ...
  16 sessió. APLICACIÓ.
  Grup classe
  Execució de la jornada de jocs populars.
  Francesc, un bon suggeriment.
  L´he posat en un full apart linkat des de la taula. S´hauria de fer el mateix amb totes les activitats.

  (view changes)
  8:03 am
 4. page Procés edited ... Grup classe Visita del regidor d'esports de l'ajuntament d'Inca, per encomanar la tasca de pr…
  ...
  Grup classe
  Visita del regidor d'esports de l'ajuntament d'Inca, per encomanar la tasca de preparació i organització de la jornada de jocs populars.
  sessió. Motivació
  Individual
  Feina individual a partir d´un vídeo
  sessió. Formació de grups
  Grup Classe
  Veure el vídeo, com activitat de motivació i, com ha proposat na Guida, fer una fitxa perquè ho entenguin millor.
  3ª sessió. PLANIFICACIÓ
  i planificació.
  Grups petits
  Organització de grups de recerca. 25 alumnes dividits en 5 grups de 5 alumnes.
  (view changes)
  8:01 am
 5. page Activitat 2 edited Activitat 2. Mirarem aquest vídeo tots junts i llavors individualment haureu de contestar una fitx…
  Activitat 2.
  Mirarem aquest vídeo tots junts i llavors individualment haureu de contestar una fitxa amb unes preguntes per veure si l´heu entès bé.
  Aquesta activitat es podria fer durant la classe de català.
  Per assegurar que entenen el vocabulari tal vegada aniria bé posar-hi una fitxa amb frases que es diuen al vídeo i forats per completar o bé fer-lis fer un resum posterior (un titular, paraula, frase, idea....)
  (view changes)
  8:00 am

More