Títol. ........................................

Proposta didàctica competencial.


external image SacosCarreras.jpg


Centre: CP Miquel Duran i Saurina
Cicle: 1r cicle, 2n Ed. primària
Àrees: Ed.Física
Autors: Joan, Antònia, Xisco i Carolina
Data: Febrer 2010

(Carolina) (Joan i Xisco: hem de triar entre tots un títol; N'Antònia ha proposat "Vine a les festes i anem a jugar", jo (Carolina) he proposat "Les festes de Sant Abdón, més nostres que mai". Si teniu un altre proposta, dir-la i sinó qualsevol dels dos estarà bé.La meva proposta per el títol seria: VINE A LES FESTES I ANEM A JUGAR
Jo també estic d'acord que començar pel títol, és com començar la casa per la taulada. El problema que hem tengut és que la tasca propasada inicialment i la final han canviat i per tant, hem tengut el tìtol desfasat. El de n'Antònia està bé, però un altre podria ser: " Les festes de Sant abdon, més nostres que mai". El titol és evident, seran més seves que mai perquè les organitzen ells!!! I això per ells serà fantàstic, ja que seran els protagonistes màxims de les festes del seu poble! També pens que alló que en principi havíem pensant per 2n de primària, malgrat és viable, crec que estaria més encaminat a segon o tercer cicle, sobretot pel que fa a la recerca per internet, organització de la diada... I per acabar, jo proposaria una imatge per la motivació inicial: un joc tradicional: les carreres de sac. (Carolina)

Pel que fa al títol, crec que podria aprofitar-se la primera sessió, on els alumnes reben la visita del regidor de festes, per ser ells mateixos qui proposin títols i entre tots cercar-ne de creatius i que cridin l'atenció. Per exemple el regidor de festes podria dir que entre totes les propostes l'ajuntament elegirà una d'elles. Així, es cercaria una forma d'implicar i motivar encara més al nostre alumnat ja des de la primera sessió.
(Francesc)