TASCA
Com organitzaries una jornada de Jocs Populars?
L'ajuntament d'Inca ens ha encomanat que preparem una jornada de jocs populars per les festes de Sant Abdon.
Per això hem decidit fer un recull dels jocs populars per poder fer la proposta de la diada.
Hauríeu d'investigar a quins jocs jugaven els vostres pares i padrins,amb quin material i les normes del joc.

external image jocs_benidorm.jpg
- PRODUCTE:
  • Dossier de planificació i organització de la jornada de jocs populars (festes del poble)
  • Execució dels jocs durant les classes

- CONTEXT: Es durà a terme a la plaça de Santa Maria la Major, el dia de les festes i hi podran particpar tots els nins i nines que hi vulguin.