Seqüència Didàctica.

Organització
Activitats
1ª sessió. Motivació.
Grup classe
Visita del regidor d'esports de l'ajuntament d'Inca, per encomanar la tasca de preparació i organització de la jornada de jocs populars.
2ª sessió. Motivació
Individual
Feina individual a partir d´un vídeo
3ª sessió. Formació de grups i planificació.
Grups petits
Organització de grups de recerca. 25 alumnes dividits en 5 grups de 5 alumnes.
Cada grup ha de presentar una proposta de jocs, per després poder decidir quins jocs organitzarem el dia de la jornada.
Pensar si fa falta assignar rols (exemple: normes i variants, recerca de materials, elaboració de pósters, fotògraf, periodista, entrenador, etc....). O si us aniria millor que cada grup s´encarregui d´un joc.

4ª sessió
Grups petits
Pluja d'idees:* Què necessitaríem fer/saber per organitzar una Jornada de Jocs populars?
  • Què és un joc popular?
  • Quins jocs populars coneixes?
  • A quins jocs populars creus que jugaven els teus pares i padrins?.
  • Com preparam la jornada?
  • Què necessitam?
  • Com ho volem fer?
Us pot servir aquest enllaç
5º sessió. RECERCA D´INFORMACIÓ
Individual i grups petits
Mapa conceptual individual i després posar-lo en comú i fer-ne un de junts tot el grup.
6ª sessió.
Deures
Entrevista als familiars. Quins jocs jugàveu de petits?
7ª sessió.
Grups petits
Ampliació de la informació obtinguda amb les entrevistes
8ª- 12 sessió. COMUNICACIÓ de la informació. (5 sessions)
Grup Classe.
Al pati.
Cada grup dispondrà d'una sessió per explicar i dur a terme els jocs que han investigat, a la resta de grups.
13ª sessió
Grup classe
Cada grup triarà els dos jocs que més hagin agradat a tothom per després dirigir-los el dia de la jornada.
  • Elegim quis jocs ens agraden més, i els que són més apropiats per el dia de la jornada.
  • Organitzam l'espai (la plaça).
  • Decidim on i com farem els jocs.
  • Cada grup s'encarregarà de dos joc: preparar material, posar les regles, dirigir, controlar, organitzar.
14ª sessió. COMUNICACIÓ.
Grups petits
Elaboració per grups d'un dossier on es farà referència als jocs que proposarà el grup el dia de la jornada, les normes del joc, el temps necessari, la distribució de l'espai, l'organització, el material necessari, ...
15ª sessió. APLICACIÓ
Grups petits
Preparació de la jornada:material,torns de dirigir els jocs, premis per tothom, aigua, ...Si el projecte és interdisciplinari un grup s'encarregarà de fer el cartell i després tots junts l´anirem a penjar pels carrers del poble.
16 sessió. APLICACIÓ.
Grup classe
Execució de la jornada de jocs populars.
Francesc, un bon suggeriment.
L´he posat en un full apart linkat des de la taula. S´hauria de fer el mateix amb totes les activitats.