Activitat 7
 1. Primer posarem en comú amb tot el grup classe els jocs que ens han dit els pares.
 2. A partir de la informació extreta, farem grups de 3 segons els jocs que tinguem repetits i cercarem per internet informació sobre els jocs: normes, variants, materials necessaris... Podeu emprar les pàgines següents: weib.caib.es/recursos/sac de jocs/inici.htm
  www.xtec.cat/recursos/edfisica/index.htm
  educaciofisica.bolc.cat/
  www.elsmestres.com
  www.areamef.com
  educafisica.com

De cada joc heu de cercar la resposta a les següents preguntes (si no la teniu):
A) Quines ón les normes?
B) Hi ha variants?
C) Quins materials fan falta? Els tenim a l´escola?
D) Quina és la durada?. Com ens podríem organitzar per jugar-hi.